Støt Jazzklub Bornholm

Bliv medlem af Jazzklub Bornholm og få stor rabat på indgangen til koncerter afholdt i samarbejde med Musikhuzet! 

Du har mulighed for at betale kontingent på følgende måder:

a) Ved indgangen ved Jazzklubbens arrangementer (kontant eller MobilePay)

b) Ved netbankindbetaling på Jazzklubbens konto i: 

Danske Bank  Reg.nr:  9570 konto nr. 1334 1877

Husk at anføre navn, adresse og emailadresse i beskedfeltet!

Medlemskabet gælder 1 år fra generalforsamling til generalforsamling. Denne finder sted senest ved udgangen af marts måned.
Kontingentet er 100,- kr. for et år.

Du bliver ikke rykket for kontingent ved rudekuvert eller på anden måde. Du betaler dit kontingent ved at bruge bankoverførsel eller ved at møde op ved et arrangement og dér betale kontingent.